Σεμινάριο Aikido με τον Eric Louw sensei Οκτώβριος 2016