Παιδικό Τμήμα Aikido

aikidoforkidsΣτο Aikido Bushido Center λειτουργεί παιδικό τμήμα διδασκαλίας aikido. Το aikido είναι μια σύγχρονη πολεμική τέχνη βγαλμένη από την Ιαπωνική παράδοση όπου μπορούν όλοι, ανεξαρτήτως ηλικίας και φύλου να προπονηθούν σε αυτό.
Απώτερος σκοπός της εξάσκησης ενός παιδιού στο aikido δεν είναι μόνο η σωματική του ανάπτυξη μέσα από τις αθλοπαιδείες αλλά και η εξάσκηση του πνεύματος. Το παιδί μαθαίνει μέσα από το παιχνίδι αλλά και τις τεχνικές του aikido τη συνεργασία, την μη ανταγωνιστικότητα και την πειθαρχία, αυξάνοντας ταυτόχρονα την αυτοπεποίθησή του.
Τα παραπάνω δεν βελτιώνουν μόνο το χαρακτήρα του παιδιού αλλά επίσης βοηθούν τη μαθησιακή του ανάπτυξη. Έρευνες στην Ιαπωνία έχουν δείξει  ότι μαθητές που ασκούνται στο aikido έχουν βελτίωση στην απόδοση τους κατά 30-35%.
Η προπόνηση γίνεται σε περιβάλλον ευχάριστο, κυρίως με την μορφή παιχνιδιού στις μικρές ηλικίες και μειώνοντας τον χρόνο του στις μεγαλύτερες, δίνοντας μεγαλύτερη έμφαση στις τεχνικές. Η εκπαίδευση είναι απόλυτα ασφαλής, καθώς το aikido δεν έχει αγώνες επομένως το παιδί δεν μαθαίνει στην ανταγωνιστικότητα αλλά στην αλληλοβοήθεια και τον αυτοέλεγχο, μαθαίνοντας έτσι να λύνει τις διαφορές του με ειρηνικό τρόπο. Έχοντας λοιπόν ποικίλα ερεθίσματα και ήπια καθοδήγηση, το παιδί αναπτύσσει τις ικανότητες και την αντίληψή του μέσα σε ένα υγιές περιβάλλον.