Προβολή Ιαπωνικής ταινίας στο dojo μας!!

Κάποιοι μας άφησαν για διακοπές, άλλοι σε νησιά, άλλοι σε χωριά!! Οι πιστοί που έμειναν Αθήνα μαζευτήκαμε στο dojo για να δούμε την Ιαπωνική ταινία “When the Last Sword is Drawn”.  […]