Σεμινάριο Aikido στο Wadokan dojo στην Πολωνία

Στα πλαίσια της συνεχομένης επιμόρφωσης των εκπαιδευτών που ανήκουν στο Aikido world alliance στην Ευρώπη […]