Στις 25 Ιουλίου θα πραγματοποιηθούν εξετάσεις kyu στο dojo μας!