Τα μαθήματα του Katori shinto ryu θα ξεκινήσουν με συνάντηση του τμήματος τη Δευτέρα 5 Σεπτεμβρίου. Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για το προπαρασκευαστικό τμήμα 2016-2017 αρχίζει από 8 Σεπτεμβρίου έως 10 Οκτωβρίου.

Οι θέσεις είναι περιορισμένες και δεν υπάρχει δυνατότητα να εισαχθούν καινούρια μέλη κατά τη διάρκεια της χρονιάς.

Πληροφορίες μπορείτε να βρείτε και στο http://katori.gr