Τα United Aikido Dojos έλαβαν μέρος στο σεμινάριο με τον Petteri Sillenious 6 Dan Shihan, που έλαβε χώρα στην Αθήνα έχοντας την ευκαιρία να συναντηθούν πάλι με ένα δάσκαλο και φίλο από τα παλιά. Στο σεμινάριο συμμετείχαν 9 άτομα από όλες τις βαθμίδες. Ευχαριστούμε για την υποστήριξη!! United στην πράξη !!!