Στα πλαίσια της συνεχομένης επιμόρφωσης των εκπαιδευτών που ανήκουν στο Aikido world alliance στην Ευρώπη ο εκπαιδευτης Παναγιώτης Άγριος είναι καλεσμένος από το Wadokan dojo στην Πολωνία τον Νοέμβριο του 2015. Το Wadokan dojo ήταν το πρώτο dojo που εντάχθηκε στο aikido world alliance στην Ευρώπη. Μια μεγάλη επιτυχία για την ομάδα σχολών του aikido world alliance στην Ελλαδα εφόσον είναι ο πρώτος Έλληνας εκπαιδευτής της AWA ο οποίος θα διδάξει εκτός Ελλάδας σε άλλη εδρα του οργανισμου στην Ευρώπη.

Το δάσκαλο μας, θα ακολουθήσει μία ομάδα 7 μαθητών της σχολής μας, διαφορετικών επιπέδων, από 7o kyu μέχρι και 1o dan.