Έχοντας πάντα σαν στόχο την αδιάκοπη εκπαίδευση πάνω στο syllabus της εξεταστέας ύλης καθώς και την επιθυμία για την δημιουργία καινούργιων εκπαιδευτών και ταυτόχρονα την επιμόρφωση αυτών που ήδη απαρτίζουν τις σχόλες που συνεργάζονται μαζί μας στην Ελλάδα, ανακοινώνεται το ετήσιο σεμιναρίου του Athens bushido center.

Την επιμέλεια θα έχει ο Παναγιώτης Άγριος 4 Dan shidoin και θα διδαχτούν στο πρώτο μέρος τεχνικές που αφορούν την υλη Bokken/ jo και στο δεύτερο μέρος άοπλες τεχνικές ύλης από 1o  kyu και πάνω.

Παρακαλουνται οσοι συμμετασχουν να φερουν μαζι τους Bokken και Jo.