Στα πλαίσια της διάδοσης του aikido στην Ελλάδα τα United Aikido Dojos μετά από πρόσκληση της Π.Ο.Ε.Τ.Α θα εκπροσωπήσουν την τέχνη του aikido στο δευτερο πανελλήνιο σεμινάριο πολεμικών τεχνών.

Στο σεμινάριο θα διδάξει ο Παναγιώτης Άγριος Chief instructor των United Aikido Dojos. Το σεμινάριο θα γίνει υπό την αιγίδα της Π.Ο.Ε.Τ.Α και ειναι η δεύτερη χρονιά την οποία πραγματοποιείται με σκοπό να γίνει θεσμός στην χωρά μας.

Στο διήμερο αυτό σεμινάριο θα διδαχτούν 8 πολεμικές τέχνες από αντίστοιχο αριθμό αναγνωρισμένων εκπαιδευτών με δυνατότητα στους συμμετάσχοντες να πάρουν μέρος σε περισσότερες από μια τέχνες ανά ήμερα.

Με αυτό τον τρόπο θα έρθουν σε επαφή με διαφορετικές πολεμικές τέχνες πέραν αυτής στην οποία ασκούνται συνήθως, βλέποντας έτσι πιο σφαιρικά την αποτελεσματικότητα τους μέσα από άλλα συστήματα. Σας περιμένουμε όλους σε ένα σεμινάριο διαφορετικού χαρακτήρα από αυτά που έχουμε συνηθίσει το οποιο πιστεύουμε ότι θα ωφελήσει όλους όσους ασκούνται στις πολεμικές τέχνες.

Πληροφορίες στο http://www.unitedaikidodojos.gr και στο τηλέφωνο 6973381917.